[[tal Sementera Harás — Español Polaco traducción1 found

[[tal sementera harás (v) jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz (v)
See all Español Polaco translation →