Presente (tiempo Verbal) — Español Polaco traducción1 found

presente (tiempo verbal) (v) czas teraźniejszy (v)
See all Español Polaco translation →