Todas Son Pulgas]] — Español Polaco traducción1 found

todas son pulgas]] (v) biednemu zawsze wiatr w oczy (v)
See all Español Polaco translation →